Likheterna mellan kyrkan och internet

Har du någon gång tänk på att kyrkan och internet faktiskt delar rätt många likheter? De flesta skulle nog svara nej på denna fråga. Ju mer man börjar jämföra de två, desto fler likheter kan man se. Det är faktiskt riktigt intressant. Här är några av sakerna som kyrkan och internet har gemensamt.

Tiden före internet

Man skulle kunna säga att kyrkan alltid har fyllt samma funktion som internet gör i dag. Innan internet var kyrkan ett enda stort forum som kunde erbjuda det mesta. Kyrkan är än i dag ett forum och en mötesplats, men inte alls på samma sätt som förr i tiden. Förr var kyrkan den bästa mötesplatsen där man kunde få svar på de allra största frågorna i livet. Det var en plats där man samlades för att prata om allt mellan himmel och jord.

 

Det är spännande och fascinerande att följa kyrkans och internets utveckling sida vid sida. Kyrkan har inte ersatts av internet. Kyrkan har istället blivit en del av det, vilket har underlättat livet för många troende.

Kyrkliga tjänster flyttar ut på nätet

I takt med att internet blev mer och mer populärt växte även intresset för kyrkliga tjänster på nätet. Fler ville se gudstjänster och mässor online. Man ville ha fler möjligheter att kunna delta, även i den stressiga vardagen. Det bästa med internet är att man kan gå från att läsa om till exempel framgångar inom fintech-industrin, för att några klick senare vara med och delta i en onlinegudstjänst. Det går så snabbt och är så enkelt.

Tack vare internets tillgänglighet kan alla som vill vara med och delta i livesända gudstjänster. Du kan även be dina böner online. Om du vill kan du låta andra se dina böner. Internet har verkligen blivit ett riktigt bra verktyg för alla troende.

Kyrkan och internets samspel i dag

Numera är kyrkan som sagt en del av internet. Kyrkan och kristendomen är fortfarande en viktig del och pelare i mångas liv. Med hjälp av internet kan fler än någonsin delta i kyrkliga aktiviteter, vilket är fantastiskt. Nu kan de som inte har möjlighet att ta sig till kyrkan vara med och ta del av allt som sker. Även de som är allvarligt sjuka eller som av någon annan anledning inte kan vara med i person kan vara med och delta över internet.

Än är resan inte över. Kyrkan fortsätter att utvecklas och växa på nätet. Vem vet hur kyrkan online kommer att se ut i framtiden?

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.