Församlingsexpedition
Besöks- och telefontid säkrast vardagar 09.30 – 12.00 (tisdagar 10.00-12.00)
Församlingsgården, Klockarvägen 1
733 60 Västerfärnebo
Tel: 0224-74 00 03
E-post: vasterfarnebo.pastorat@svenskakyrkan.se

Kanslist
Inger Aspgård
0224-74 00 03
inger.aspgard@svenskakyrkan.se

Västerfärnebo församlingsgård
Sara Andersson

Kyrkogårdsexpedition
Kajsa Westerdahl
0224-74 03 15
kajsa.westerdahl@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Markus Holmberg
0224-74 00 01
markus.holmberg@svenskakyrkan.se

t.f. Komminister
Leif W. Östborg

Diakon
Ann-Christin Salomonsson
0224-74 00 13
ann-christin.salomonsson@svenskakyrkan.se

Kantor/körledare
Susanne Nordin
0224-74 04 15
susanne.nordin@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
Anne-Lie Östlund
0224-74 01 35
anne-lie.ostlund@svenskakyrkan.se

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare
Kajsa Westerdahl
0224-74 03 15

Mats Fläckerud
0224-74 21 20

Anders Smeds
0224-74 03 15

Kyrkorådets ordförande
Elisabet Pettersson
073 766 00 08

Kyrkorådets vice ordförande
Claes Wannberg
072 244 75 37