Dop

 

 

 

 

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan. Dopet bokas hos expeditionen eller direkt med präst.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

 

Vigsel

j0439253

Välkomna att viga er i kyrkan

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men minst en av er behöver vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.

Att gifta sig kyrkligt eller borgerligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och hjälpa er genom de svårigheter ni kommer att möta i livet.

Att vigas i kyrkan kostar inget om man tillhör Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift.
Innan vigseln träffar ni prästen och går igenom praktiska frågor om hur själva vigselgudstjänsten går till, mm. Hindersprövning ansöker ni hos skatteverket.

 

Begravning

Cross on Bible

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud. I våran församling hålls begravning torsdagar, fredagar. Kontakta expeditionen för bokning och frågor. Oavsett om man anmäler dödsfall till pastorsexpedition eller begravningsbyrå kommer prästen att ta kontakt med sorgehuset för att boka in ett möte. Tacksägelse över avliden församlingsmedlem hålls normalt i gudstjänsten närmaste söndag efter dödsfallet. Kyrklig begravning är kostnadsfri då den avlidne tillhörde Svenska kyrkan.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Den som dött får gå i frid

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.