Dop

 

 

 

 

Vill du låta döpa ditt barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan. Dopet bokas hosförsamlingsexpeditionen eller direkt med någon av prästerna. Dopprästen tar kontakt för ett dopsamtal, som handlar både om dopets innebörd och de praktiska arrangemangen.

Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som att ta emot.

I Västerfärnebo och Fläckebo kyrkor äger dopgudstjänsterna oftast rum på söndag eftermiddag, men alla veckodagar är möjliga.

 

Vigsel

j0439253

Välkomna att gifta er i kyrkan!

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men minst en av er ska vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.

Att gifta sig kyrkligt eller borgerligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och hjälpa er genom de svårigheter ni kommer att möta i livet.

En vigsel i kyrkan kan vara storslagen och pampig – eller, lika gärna, liten och intim. Många gäster eller bara två vittnen – det bestämmer ni.

Att vigas i kyrkan kostar inget. Vigslar äger oftast rum på lördagseftermiddagar, men alla veckodagar är möjliga. Boka tid via församlingsexpeditionen. I god tid före bröllopsdagen träffar ni prästen och går igenom såväl innebörden av äktenskapet som hur själva vigselgudstjänsten går till.

 

Begravning

Cross on Bible.

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då  prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

I Västerfärnebo och Fläckebo kyrkor hålls begravning torsdagar och fredagar. Kontakta församlingsexpeditionen för bokning och frågor. Oavsett om man anmält dödsfall till församlingsexpeditionen eller till begravningsbyrån kommer prästen att ta kontakt med den närmast anhörige för att boka in ett möte.

Tacksägelse över avliden församlingsmedlem hålls i söndagens gudstjänst så snart som möjligt. Den som ordnar med begravningen får en inbjudan i brevlådan, och kan också välja annan dag för tacksägelse, om så önskas.

Kyrklig begravning är i första hand tänkt för dem som tillhört Svenska kyrkan, och kostar då inget.