•  Västerfärnebo-Fläckebo församling utgörs av ca 2500 medlemmar spridda i flera olika byar från Svanå i söder till Krylbo i norr. Organisatoriska uppdelningar har skiftat genom tiderna, då bl.a. Karbenning hörde ihop med Västerfärnebo, och Fläckebo delade präst med Kila. Sedan många år tillbaka utgör Västerfärnebo och Fläckebo en enda gemensam församling. Slitningar mellan folk och länder, kulturer, inriktningar, byar, gårdar och enskilda människor har inte sällan varit problem inom den kristna kyrkan, vilket redan S:t Paulus tar upp i sitt brev till församlingen i Korinth: ”Har Kristus blivit delad?” (1 Kor 1:13). Till Galaterna skriver han: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28) Vi vet också att Jesus Kristus vill att vi alla skal bli ett (Joh 17:21)

Vi söker nya medarbetare

Nu finns det lediga tjänster i församlingen, Läs mer här!


Sopplunch

Västerfärnebo församlingsgård varje jämn vecka klockan 12.00
Fläckebo församlingsgård Tisdagar: 25/9, 23/10, 27/11 klockan 13.00

Välkomna!

 


Kom och var med!

Församlingen behöver oftast fler som sjunger i körerna. Gudstjänstvärdar och kyrkvärdar behövs också. Är du lite yngre så kan du vara konfirmandassistent och ministrant. Att baka till kyrkkaffet är alltid välkommet. Kanske vill du vara med och laga mat till en kyrklunch eller träff för daglediga. Är du intresserad av styrning och organisation kanske du kan stå med som valbar till Kyrkofullmäktige. Extra vuxna behövs ibland vid utlfykter med barnkör och andra grupper. Kanske kan du hjälpa någon äldre att ta sig till kyrkan på söndagen. Det finns mycket, som du ser, men kanske har du också andra förmågor och talanger som du kan berätta om. Välkommen att prata med din präst vid kyrkkaffet någon söndag! Alla behövs i Kyrkan!
Läs mer här!


Följ oss på instagram

 


Nu kan du swisha din kollekt på: 123 145 11 37. Skriv ändamålet i meddelandet.

Vid andra tillfällen går det att swisha församlingens nummer: 123 335 00 14.